• Ophold i Engesvang Friluftsbad sker på eget ansvar. Vis derfor hensyn, pas godt på dig selv og på andre.

• Der vil i åbningstiden altid være mindst én livredder til stede. Personalet/de frivillige vil hjælpe dig til at have det rart og hyggeligt, og vil naturligvis være behjælpelig ved eventuelle tvivlsspørgsmål.

• Engesvang Friluftsbad er ofte bemandet med frivillige, så husk at vise dem respekt og deres arbejde.

Bader du som aktionær udenfor åbningstid skal det noteres i mappen, så vi har statistik over antal besøgende. Har du gæster med, skal der betales pr. badende gæst.

• Det er ikke tilladt at tage billeder i og omkring pool-området med mindre forudgående aftale med bestyrelsen.

• Børn under 10 år  skal  altid være under opsyn af en voksen inden for offentlig åbningstid. Udenfor offentlig åbningstid gælder reglerne om at alle under 18 år skal ledsages af en voksen. .

Du skal være over 18 år for at benytte friluftsbadet udenfor åbningstiden. Der skal altid en person over 18 år med, hvis dine børn skal bade.

• Hovedspring er kun tilladt i det store bassin – og kun i den dybe ende.

• Trampolinspring fra vipperne samt voldsom leg/opførsel, der er til gene for andre, er ikke tilladt.

• Fotografering og optagelse af film i det offentlige rum er ikke tilladt uden foregående tilladelse fra en eller flere i bestyrelsen.

• Læs venligst vaskeanvisningerne i bruserummene. Inden benyttelse af friluftsbadet skal grundig afvaskning uden badetøj finde sted.

• Hvis man forlader pool-området, skal man vaske fødderne når man går ind igen.

• Det er kun tilladt at bade i badetøj. Undertøj og lignende er ikke tilladt i bassinerne!

• Engesvang Friluftsbad må ikke benyttes af personer, der lider af smitsomme sygdomme.

• Såfremt du har problemer med hjertet, epilepsi eller lignende meddeles dette venligst til livredderen.

• Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikke (vand er undtaget) samt at tygge tyggegummi i og omkring pool-området.

• Vi anbefaler, at man bader/svømmer uden smykker.

• Personalets/de frivilliges anvisninger skal følges og respekteres. Upassende opførsel kan medføre bortvisning eller inddragelse af årskort.


Børn under 3 år

• Børn under 3 år, og andre der ikke er renlige, skal benytte badeble med en blebade buks udenover. Badebleer og blebadebuks sælges også i kiosken til.


Overtrædes reglerne gives en advarsel og derefter inddragelse af adgangskort.

Engesvang Friluftsbad          Dybdalsvej 14          7442 Engesvang